Relaxace formou výtvarných technik

Kurz je určen pro pedagogy, pracovníky v dětských kolektivech, vychovatele ve školských zařízeních, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Vhodné pro všechny zájemce, kteří pracují s dětskými kolektivy. Techniky, které budou účastníkům představeny, jsou jednoduché, hravé a dá se dobře využít jak při práci v dětských, tak i dospělých kolektivech.

Na kurzu bude představeno několik relaxačních výtvarných technik za použití minima pomůcek. Pracovat budeme s jednoduchými, dostupnými pomůckami tak, jak nebývá běžně zvykem.

Účastníci se dozví i základní informace o využití barev ve výtvarné tvorbě, odnesou si několik hotových výtvorů.

Vzdělávací cíl:

Materiální a technické zabezpečení kurzu

Všichni účastníci kurzu budou mít k dispozici veškeré potřebné pomůcky (papíry, tužky, linery, barvy, plátno…) a kompletní technické vybavení potřebné ke zvládnutí předkládaných technik.

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu:

 • Představení technik, které se účastníci na kurzu naučí, a jejich praktické využití.
 • Praktické ukázky práce s barvami, vnímání barev různými věkovými skupinami, barevná symbolika.
 • Účastníkům bude představena uvolňovací technika. Jedná se o techniku, při které je využito práce se zrcátky. Technika je odvozena od dětské hračky, tzv. kaleidoskopu, kdy jejím využitím vzniká nepřeberné množství možností práce.
 • Diskuse nad technikou a vlastním výtvarným ztvárněním. Brainstorming, jak dále s touto technikou pracovat, jak ji využít při práci s dětským kolektivem.
 • Relaxační techniky a jejich ztvárnění na plátně.
 • Reflektivní dialog nad vzniklým výtvarným dílem.
 • Komentáře, připomínky. Shrnutí celodenní akce. Vyplnění dotazníků zaměřených na hodnocení průběhu akce.

Lektor: Mgr. Bc. Blanka Sýkorová

Více než 18 let se věnuji lektorování tvořivých a výtvarných kurzů. Mám 15 let praxe jako arteterapeut / aktivizační pracovník, kdy jsem souběžně pracovala v Azylovém domě v Příbrami (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram), v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech a v Domově pro seniory (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram).

V Příbrami jsem měla několik let vlastní výtvarnou dílnu, po přestěhování do Plzně jsem v roce 2023 otevřela výtvarný ateliér s názvem Arteterapie Plzeň. Ateliér vlastním s kolegyní, Mgr. Terezou Kuttnerovou. V současné době se věnujeme aktivitám pro děti (výtvarné dílny, příměstské tábory) a připravujeme pro širokou veřejnost výtvarné a kreativní kurzy s prvky arteterapie.

Od roku 2023 mám opět v nabídce kurzy s akreditací MŠMT.

Akreditované kurzy pro DVPP u MŠMT

 • Akreditovaná instituce: Mgr. Blanka Sýkorová
 • IČO: 48367729
 • Sídlo: Bratří Čapků 241, 261 01 Příbram VII
 • Akreditace byla udělena k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.