Podpora týmového chování v kolektivu

Kurz je určen pro pedagogy, pracovníky v dětských kolektivech, metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Je vhodný pro všechny zájemce, kteří pracují s dětskými kolektivy. Během kurzu si budou moci vyzkoušet různé druhy aktivit, které směřují ke kolektivní tvorbě v tvořivé atmosféře.

Techniky, které budou představeny, mají za cíl propojit děti z různých věkových skupin, ale i děti s různými schopnostmi. Při tvorbě vůbec nejde o to, co konkrétní děti znají a umějí, ale o zážitek ze společné tvorby, kdy na konci je společný projekt.

Pracovat budeme s jednoduchými, dostupnými pomůckami tak, jak nebývá běžně zvykem. Tím, že budeme využívat pomůcky neobvyklým způsobem, docílíme toho, že všichni aktéři budou na stejné úrovni, pro všechny budou techniky nové.

Vzdělávací cíl:

Materiální a technické zabezpečení kurzu

Všichni účastníci kurzu budou mít k dispozici veškeré potřebné pomůcky (barvy, papíry, lepidla, štětce, vodu, nůžky, …).

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu:

 • Teoretické představení problému – pozitivní vliv společné tvorby na posílení kolektivu. Seznámení s jednotlivými tematickými okruhy, které budou probírány na kurzu.
 • Praktické ukázky, jak rychle dosáhnout seznámení kolektivu. Krátká výtvarná hra pro seznámení se s materiály a technikami, které jsou k dispozici. 
 • Účastníkům budou představeny výtvarné techniky, které lze využít při společné tvorbě.
  Všechny techniky jsou zaměřeny kooperativně a tak, aby se doplňovaly schopnosti jednotlivých účastníků. Společná výtvarná činnost vytváří příjemné zážitky, které podporují týmového ducha kolektivu. Nové způsoby používání technik zajišťují, že budou všichni aktéři na stejné úrovni, pro všechny to bude něco nového. Nebude tedy člen skupiny, který by byl v dané technice napřed, a všichni si budou muset pomáhat, aby mohlo výsledné dílo vzniknout. Praktické ukázky, fotodokumentace. Aktéři si vyberou jednu techniku, kterou poté společně zrealizují. 
 • Diskuse nad technikami, které byly představeny. Každému členovi skupiny se dá prostor pro vyjádření svého názoru. Každý pocit, postřeh a každá myšlenka jsou stejně důležité. Vedeme děti k toleranci ve skupině a ke vzájemnému naslouchání si. Brainstroming k dalšímu využití těchto technik. Praktické tipy, co dále využít při práci v kolektivu. 
 • Reflektivní dialog nad vzniklým výtvarným dílem. Každý člen skupiny se vyjádří k tomu, jaké to pro něj bylo, co se mu na společné aktivitě líbilo a co se mu nelíbilo. Veškeré pocity jsou akceptovány celou skupinou, každý má právo vyjádřit svůj pocit. Tím, že se každý se skupiny může svobodně vyjádřit, podporujeme sebedůvěru jedince a tím i jeho subjektivní spokojenost. Členové skupiny jsou vedení k vzájemné toleranci, což působí preventivně vůči negativním společenským vlivům.
 • Komentáře, připomínky. Shrnutí celodenní akce. Vyplnění dotazníků zaměřených na hodnocení průběhu akce.

Lektor: Mgr. Bc. Blanka Sýkorová

Více než 18 let se věnuji lektorování tvořivých a výtvarných kurzů. Mám 15 let praxe jako arteterapeut / aktivizační pracovník, kdy jsem souběžně pracovala v Azylovém domě v Příbrami (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram), v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech a v Domově pro seniory (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram).

V Příbrami jsem měla několik let vlastní výtvarnou dílnu, po přestěhování do Plzně jsem v roce 2022 otevřela výtvarný ateliér s názvem Arteterapie Plzeň. Ateliér vlastním s kolegyní Mgr. Terezou Kuttnerovou. V současné době se věnujeme aktivitám pro děti (výtvarné dílny, příměstské tábory) a připravujeme pro širokou veřejnost výtvarné a kreativní kurzy s prvky arteterapie.

Od roku 2023 mám opět v nabídce kurzy s akreditací MŠMT.

Akreditované kurzy pro DVPP u MŠMT

 • Akreditovaná instituce: Mgr. Blanka Sýkorová
 • IČO: 48367729
 • Sídlo: Bratří Čapků 241, 261 01 Příbram VII
 • Akreditace byla udělena k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.