Překonejte svá traumata a začněte žít život naplno

Objevte sílu mandal a naučte se využívat jejich potenciál pro sebeléčení

Co kdybyste mohli vyléčit své staré rány a traumata, která vás omezují na cestě k šťastnému životu? V čem by byl váš život jiný?

Představte si, jak by se váš život změnil, kdybyste byli schopni se vypořádat se svými traumaty a emocemi, které vás drží zpět. Jak by to vypadalo, kdybyste mohli žít svůj život naplno, bez strachu, bez omezení a bez bolesti z minulosti? Co kdybyste se konečně mohli cítit svobodní, uvolnění a naplnění? 

To vše je možné s pomocí kresby mandal. Protože mandaly jsou klíčem k překonání vašich traumat a negativních emocí.

Většina lidí si myslí, že umění a kreativita jsou jen pro ty „talentované“ nebo „kreativní“. Ale pravda je taková, že mandaly nejsou o tom, jak umělecky talentovaní jsme, ale o tom, jak se dokážeme otevřít svým pocitům a své kreativitě.

Klíčem k překonání vašich traumat a negativních emocí je otevření se vlastní kreativitě a emocím skrze mandaly. A to je právě to, co vám můžu nabídnout.

Kurz bude probíhat v termínu od 8. 1. do 11. 2. 2024

Představuji vám kurz „Jak zpracovat svoje traumata pomocí mandal“, který vám pomůže překonat vaše strachy, problémy a bolesti a vrátit se zpět k sobě. Kurz „Jak zpracovat svoje traumata pomocí mandal“ je unikátní metoda, ve které využívám mandalu jako nástroj pro sebepoznání a sebeléčení.

Kurz „Jak zpracovat svoje traumata pomocí mandal“ jsem vytvořila na základě vlastních zkušeností a zkušeností z práce s mými klienty. Tato metoda již pomohla desítkám lidí, jako jste vy, překonat jejich traumata a negativní emoce a vrátit se zpět k sobě.

Technika je jedinečná v tom, že pracujeme bez kružítka a bez pravítka a využíváme principů automatické kresby, která vzniká v naprostém uvolnění. Pak má tvorba maximální léčivý účinek na lidský organismus. Nemusíte umět kreslit ani malovat, přesto dosáhnete překvapivých výsledků.

Co v kurzu můžete čekat?

Nabízený online kurz „Jak zpracovat svoje traumata pomocí mandal“, který zahrnuje 15 výukových videí, 5 živých vysílání, 1 meditaci, cvičné mandaly, výukové materiály v Pdf a bonusové e-booky Významy barev přehledně a Významy symbolů přehledně s video návodem, jak s barvami a symboly pracovat.

Součástí kurzu je vstup do uzavřené skupiny na Facebooku, kde budete mít možnost sdílet své zkušenosti a příběhy s ostatními ženami na stejné cestě.

Ve skupině budu pravidelně odpovídat na otázky. 

Na kurzu získáte:

Nemusíte se už dále trápit nad svým životem, využijte možnost, jak se vrátit opět sami k sobě

Tento unikátní kurz jsem vytvořila na základě zkušeností z práce s klienty azylových domů. Pomocí kresby mandal jsem jednoduchou formou dosáhla zlepšení jejich životní situace. Nad mandalou se otevírala témata, která by mi nikdy sami od sebe neřekli. 

Jedná se o techniku, která je rychlá, efektivní, dá se využít jak pro vlastní potřebu, tak při arteterapii s klienty. Zvládne ji každý a to i děti zhruba od 6 let. Při tvorbě se využívá AHA momentů, momentů překvapení, technika je hravá a vhodná i pro ty z vás, co nikdy nedrželi tužku v ruce. Kresbu mandal zvládne každý, i ten, kdo neumí vůbec kreslit. Budete pracovat pomocí tzv. automatické kresby, kdy základ mandaly vzniká z neuvědomělých obrázků nebo kreseb. 

Za dobu, co se mandalám věnuji, vzniklo několik stovek, možná tisíců, mandal, jak vlastních, tak mandal, které si vyrobili moji klienti v azylových domech nebo zájemci na kurzech, které jsem vedla v Příbrami, Plzni nebo on-line. 

Sama jsem si vyzkoušela, jaké to je kreslit mandalu denně. Vydržela jsem to více než 7 měsíců v kuse bez přestávky. Tato zkušenost je něco, o co se s vámi v kurzu podělím.

Kromě naučení techniky se dozvíte informace o tom, jak v mandalách číst a jak pracovat s tématy mandal. 

Nad čím teď přemýšlíte?

 • Mandaly jsou na mě moc ezo,
 • Na co by mi taková mandala byla?
 • Nikdy jsem nekreslil/a ani nemaloval/a, to určitě nezvládnu,
 • Nemám na to čas,
 • Stejně nevím, na co bych pak mandaly mohl/a využít,
 • Nebudu umět dál s mandalami pracovat u mých klientů,
 • Na kurzu se budou probírat ezo věci a to já nedám,
 • Nevím, co je automatická kresba.

Vyvedu vás z omylu

Tohle všechno jsou jen vaše důvody, proč kurz vlastně nechcete. Strachy z toho, že budete dělat něco jinak, než dělají ostatní. Tahle technika je totiž jiná.

Není to o mandalách, ale o mandalách jako technice, pomocí které si zpracujete vlastní traumata. Nemusíte znát historii tvorby mandal a začít chodit v ezo oblečení, abyste mohli tuto techniku používat pro sebe nebo i pro své klienty.

Naučím vás, jak na to, aniž byste se museli měnit na venek. Změníte se uvnitř. Uvolníte se, získáte větší jistotu v životě, naučíte se, jak lehce vést sebe i ostatní.

Jste terapeut? Mám pro vás tipy:

 • Získáte návod, jak společně s klientem vytvořit jeho vlastní mandalu,
 • Naučíte se využívat AHA momentů v tvorbě a lehce je přenést do života,
 • Mandaly můžete předkládat svým klientům k dotvoření,
 • Vaše vlastní mandala je potěší víc než koupená omalovánka.

Jak já vnímám mandaly?

Mandalu vnímám jako pomůcku, kterou využívám ve chvílích, kdy si chci zodpovědět otázky, které mě trápí, když si potřebuji zaznamenat pocit z daného okamžiku a nebo jako terapeutický nástroj, který využívám při práci sama se sebou a se svými klienty. Pomáhají mi zpracovat své emoce, podívat se na to, co prožívám, z nadhledu. 

Do mandal zpracovávám témata, se kterými poté dále pracuji. A to naučím i vás. Pomocí témat v mandalách si zpracujete svoje emoce a traumata. 

Kdy dávám do mandal témata?

 • Na začátku, když si chci zodpovědět otázky, na které neznám odpověď,
 • Na začátku, když si chci zaznamenat něco, co se mi stalo a má pro mě význam to mít dále na očích,
 • Nedávám téma, objeví se v průběhu tvorby mandaly.

Jak já vnímám automatickou kresbu?

Automatická kresba je pro mě synonymem kresby, kterou neovládám myslí. Vzniká naprosto samovolně. Spontánně zaznamenává to, co cítíme. Je to ale také něco, co není potřeba složitě trénovat a léta pilovat, abychom si mohli vytvořit mandalu pomocí mé techniky.

Důležité je začít a dál důvěřovat procesu. Už jen tím, že začnete kreslit, začnete automatickou kresbu pilovat k dokonalosti. A jak se vám bude více dařit, tak i tak poroste vaše intuitivní vnímání, podíváte se na své problémy z nadhledu a lépe je pochopíte. 

Co vás na kurzu nenaučím

Naučím vás, jak jednoduše zařadit kreslení do běžného života, jak se ho nebát, jak experimentovat a jak číst ve vlastních obrázcích. Jak si pomocí kresby mandal pomoci ve svém vlastním životě. 

Odnesete si poznatek, že nic není špatně a na každé věci se dají najít pozitiva. Zjistíte, že každá cesta nás někam dovede. A je jen na nás, zda se necháte vést. 

Mandaly mě provázejí již více než 10 let. Asi rok jsem pracovala s mandalami jiných autorů, poté jsem si ale vymyslela svou vlastní techniku, kterou v současné době učím.
 
Kromě toho, že mandaly kreslím jako omalovánku, s nimi pracuji i jako kreativec, výtvarník… takže mandaly zpracovávám jako samolepky, razítka, šablony… maluji na látku, z mandal vytvářím šperky, tvořím kalendáře a diáře a prostě si s mandalami hraju. Můj největší úspěch, a to doslovně, je mandala v České knize rekordů
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.